بعضی از عادتهای ما ایرانیها

مدتی بود که به علت سردی روابط ایرانیان در خارج از کشور فکر میکردم ، تصمیم گرفتم  تا بیشتر بر آن متمرکز شوم، و سر انجام به نتایجی نیز رسیدم.  شاید یکی از دلایل سردی جوامع ایرانی خارج از کشور این مسئله باشد که ما آنطور که باید به حریم شخصی یکدیگر احترام نمیذاریم، بسیاری از ما تا سر از کار دوستان و آشنایانمان در نیاوریم ، خواب به چشممان نمیآید. در بسیاری از موارد حریم شکنی میکنیم و برایمان مهم نیست که این کار چه حسسی را به طرف مقابلمان القا میکند. از عاذتهای بد دیگر بسیاری از ما ایرانی ها پشت سر فردی که حضور ندارد صحبت کردن است. حس رقابت و گاه حسادت و چشم و هم چشمی های پیرو آن نیز از دیگر عادات رو به گسترشیست که نمیتوان منکر آن گشت.

شاید بهتر باشد بعضی از ما بعضی از رفتار هایمان را تغییر دهیم تا بتوانیم به تعامل و نزدیکی بیشتر ایرانیان کمک کنیم.

/ 1 نظر / 11 بازدید