چرا باید واحد پول ما ریال باشه؟

خیلی وقته که به این موضوع فکر میکنم حالا که سده ها از دوران اجدادمان گذشته (البته نه اجداد خیلی دور) چرا ما همچنان باید از کلمه ریال که کم از کلمات قلنبه سلنبه ی عربی نداره استفاده کنیم؟ چه چیزی  در کلمه ی ریال هست که بیانگر ارزشهای ملی و فرهنگی ما باشه؟! بهتر نبود اگر می گفتیم پارسه یا پارسی یا حتی آریا تا بگوییم ریال؟؟

عربستان هم واحد ریال رو استفاده میکنه ما که عربستان نیستیم تازه ادعا هم می کنیم که ما عرب نیستیم و پارسیم، پس این ریال از کجا سر در آورد؟

/ 0 نظر / 11 بازدید